Akateemiset julkaisut

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 Alkuperäisartikkeli

Koivisto, Jussi

1. 2011 "Martin Luther's Conception of fascinare (Gal. 3:1)" - Biblical Interpretation. A Journal of Contemporary Approaches (Brill) 19:5-6, s. 471-495.

2. 2011 "Ruotsin kirkon kehitys samaa sukupuolta olevien parien rukoushetkestä sukupuolineutraaliin avioliiton vihkimiseen (1994-2009)" - Teologinen aikakauskirja 116 (1/2011), s. 39-57. (I)

3. 2010 "Voiko pahan valita? Genesiksen kolmannen luvun tulkinta varhaisessa luterilaisuudessa" - Teologinen aikakauskirja 115, s. 228-248.

4. 2009 "The Common Future of Luther and Biblical Studies" - Sixteenth Century Journal.The Journal of Early Modern Studies; Volume XL, No. 1, Spring 2009, s. 251-252.

5. 2006 "Martti Lutherin käsitys sielunhoidosta ja suomalaisen jumalakuvakeskustelun arviointi" -Teologinen aikakauskirja111, s. 372-389.

6. 2017 "Genesis 3:1-15" - Annotated Luther, Volume 6: the Interpretation of Scripture. (Fortress Press); s. 151-201.

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

Koivisto, Jussi

1. 2012 "Martin Luther's Conception of the Serpent Possessed by the Devil (Gen. 3) and the Antecedent Tradition"- Wim François & August Hollander (eds.), 'Wading Lambs and Swimming Elephants': The Bible for the Laity and Theologians in the Medieval and Early Modern Era.Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 257 (Peeters Publishers), 111-152.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

Koivisto, Jussi

1. 2009 "Neil Leroux, ´Martin Luther as Comforter: Writings on Death´ (2007)." - Teologinen aikakauskirja.6/2009, s. 633-634. Kirja-arvostelu.

2. 2007 "Toivon näkökulmia Brasiliasta." - Diakonian tutkimus 2/2007, s. 166-167. Kolumni.

3. 2007 "Yhtenäinen Raamattu" - Teologinen aikakauskirja 112, s. 153-158.

4. 2006 "Oikea tapa tulkita Raamattua" - Teologinen aikakauskirja 111, s. 630-635.

B3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Koivisto, Jussi

1. 2017 "Finnish Interpretation of Luther, New" - Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation. Mark A. Lamport (ed.). (Rowman & Littlefield); s. 275-278.

2. 2007 "Oikea tapa tulkita Raamattua" - Kirkko Raamatun tulkkina. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja. Toim. Jussi Koivisto & Anni Pesonen, s. 28-37.

3. 2007 "Yhtenäinen Raamattu" - Kirkko Raamatun tulkkina. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja. Toim. Jussi Koivisto & Anni Pesonen, s. 45-54.

4. 2007 "Johdanto" - Kirkko Raamatun tulkkina. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja. Toim. Jussi Koivisto & Anni Pesonen, s. 1-4.

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

Koivisto, Jussi

1. 2016 Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyn teologia ja käytännöt. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 283. 258 sivua.

C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

Jussi Koivisto & Anni Pesonen (toim.)

1. 2007 Kirkko Raamatun tulkkina. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 94. 142 sivua.

D Ammattiyleisölle suunnatut julkaisut

D1 Artikkeli ammattilehdessä

Koivisto, Jussi

1. 2014 "Neljä näkemystä siitä, oliko Adam oikeasti olemassa" - www.areiopagi.fi(https://www.areiopagi.fi/2014/12/nelja-nakemysta-siita-oliko-aadam-oikeasti-olemassa/).

2. 2014"Miten välittää toivoa sielunhoidossa" - Yhteys toiseen ihmiseen. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja toiminta 15

(https://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/C7426C282582D149C2257E2E0012D569/$FILE/Yhteys_toiseen_ihmiseen.pdf; sivut 107-120.

3. 2013 "Papit ja valta - vastine Johanna Korhoselle" - www.kirkonkellari.fi.

4. 2012 "Vakavia puutteita papiston koulutuksessa" - Crux 2; huhtikuu 2012, sivut 44-45.

5. 2011 "Jumala- ja paholaiskuvat kristillisessä sielunhoidossa" - www.teologia.fi(osasto: Tutkimus/Kristinuskon historia), artikkeli, julkaistu 4.10.2011.

6. 2011 "Oliko Luther fundamentalisti?" - Synsygus: Suomen uskonnonopettajainliitto ry:n jäsentiedote, 2011, 1: sivu 12.

7. 2011 "Kuinka Ruotsin kirkko päätyi sukupuolineutraaliin avioliittoon vihkimiseen?" - Synsygus: Suomen uskonnonopettajainliitto ry:n jäsentiedote, 2011, 1: sivut 18-19.

8. 2010 "Consolation of Hope in Martin Luther's Theology" - Lutheran Forum. An Independent Monthly. 45, 1: pp. 33-37. (III)

9. 2008 "Eroavatko kirkollinen ja tieteellinen näkökulma Raamattuun toisistaan?" - www.teologia.fi(osasto: Tutkimus/Raamattu), artikkeli, julkaistu 25.2.2008.

10. 2008 "Miksi hyttysiä pitää siivilöidä?" - Crux-lehti, mielipideosasto 1/2008.

11. 2007 "Vielä ehtoollisaineiden jälkikäsittelystä" -Crux-lehti, mielipideosasto 5/2007.

12 .2007 "Säilytyskaappi ehtoollisaineille" - Crux-lehti, mielipideosasto 2/2007.

13. 2006 "Ovatko kristillinen oppi ja suvaitseva rakkaus toistensa vastakohtia?"- Crux-lehti, artikkeli 6/2006.

D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto.

Koivisto, Jussi

1. 2007 "Lutherin käsitys uskon, toivon ja rakkauden vuodattamisesta ihmiseen." - Sielunhoidon aikakauskirja 20, s. 22-41.

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Koivisto, Jussi

1. 2013 Teologinen selvitys ja analyysi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnon viimeisimmistä lausunnoista diakonian viran uudistuksesta.Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajan kirkkoneuvos Pekka Huokunan tilaama työ (40 s.)

2. 2009 Kirkko ja opiskelijat - piispainkokouksen kanslian selvitys ammatillisesta ja hengellisestä tuesta (laajuus 72 sivua mukaan luettuna liitteet). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisäiseen käyttöön.

3. 2006 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tilaama tutkimus Espoon piispa Mikko Heikalle: Martti Lutherin käsitys uskosta, toivosta ja rakkaudesta (laajuus 10 sivua).

E Suurelle yleisölle suunnatut asiantuntijajulkaisut

E1 Yleistajuinen artikkeli tai sanomalehtiartikkeli

Koivisto, Jussi

1. 2012 "Kirkon ei tule kosiskella jäseniään" - Helsingin sanomat, mielipideosasto 21.5.

2. 2009 "Suojelusenkelit ja Jumalan tahto" - ESSE, Espoon Seurakuntasanomat, mielipideosasto 43/22.10.2009, s. 5.

3. 2009 "Enkeleitä, on heitä" - ESSE, Espoon Seurakuntasanomat, mielipideosasto 48/26.11.2009, s. 5.

Pirjo Pihlaja ja Jussi Koivisto

1. 2008 "Kirkon jäsenyys ja ehtoollisen vietto eri asioita" - Kotimaa N:O 27, 3.7.2008.

G Opinnäytteet

G1 Pro gradu, diplomityö, Ylempi AMK-opinnäytetyö

Koivisto, Jussi

1. 2004 Spes dux belli est - Martti Lutherin käsitys kristillisestä toivosta ja sen vaikutuksesta ihmiseen laajemmassa Galatalaiskirjeen kommentaarissa. Ekumeniikan pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto (HYTTK). 2004; 111 sivua.

G2 Lisensiaattityö

Koivisto, Jussi

1. 2010 Pahan ongelma Martti Lutherin raamattuteologiassa. Ekumeniikan lisensiaatintutkimus, artikkelikokoelma. Maaliskuu 2010; 155 sivua.

G4 Artikkeliväitöskirja

Koivisto, Jussi

1. 2012 Is Evil Inevitable for Creation and Human Life? Studies on Martin Luther´s Biblical Interpretation.Ekumeniikan artikkeliväitöskirja; 223 sivua. Väitöskirjaa puolustettu 18.5.2012 Helsingin yliopistossa, ja väitöskirja hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.6.2012 (magna cum laude approbatur).